Fakturaadress

Hydrock AB
SC7365569587694
Box 171
831 22 Östersund

Faktura via e-post till:
faktura@hydrock.se

Besök- & leveransadress

Hydrock AB
Kabelvägen 1
981 38 Kiruna

Kontakt

Tel. +46 (0) 980 108 48
info@hydrock.se

Skicka ett meddelande till oss

Stellan Nygren

Marknad & Försäljning

+46 (0)980 108 48
stellan.nygren@hydrock.se

Hans Bäckström

Konstruktion, Kundanpassade Maskiner & Hydraulikutbildning

+46 (0)73 702 59 59
hans.backstrom@hydrock.se

Benny Bäckström

Hydraulik & Projekt

+46 (0)72 555 00 88
benny.backstrom@hydrock.se

Stefan Thorneus

Hydraulik & Projekt

+46 (0)70 669 62 12
stefan.thorneus@hydrock.se

Stefan Orava

Gruvansvarig Hydrock Mining

+46 (0)73 031 49 17
stefan.orava@hydrock.se

Anders Mäki

Kvarnservice & Fältservice

+46 (0)70 664 62 60
anders.maki@hydrock.se

Peter Burman

Stål- & Plåtverkstad, Fältservice

+46 (0)70 669 62 09
peter.burman@hydrock.se

Niclas Huuva

Komponentförsäljning

+46 (0)70 669 62 60
niclas.huuva@hydrock.se

Inga-Lill Asterlund

Administration/Ekonomi

+46 (0)980 108 48 / +46 (0)70 669 62 43
ekonomi@hydrock.se

Kristoffer Eliasson

Controller

+46 (0)70 391 70 85
kristoffer.eliasson@hydrock.se

Niclas Hedin

VD

+46 (0)70 550 95 80
niclas.hedin@hydrock.se

Aslak Marsja

Gällivare

+46 (0)73 055 59 16
aslak.marsja@hydrock.se