Kvalitetspolicy

Hydrock AB i Kiruna har ett gediget kunnande inom stålbyggnation, hydraulik och maskiner för gruv- och bergarbeten.

Vår rymliga maskinverkstad är utrustad med en komplett maskinpark för tillverkning av det kunden efterfrågar.

Vi är auktoriserad inom dränkbara elektriska pumpar för krävande miljöer, som till exempel byggarbetsplatser, gruvor och tung industri.

I nära samarbete med kund konstruerar och bygger vi kundanpassade maskiner för fordon och stationärt bruk.

Utförandet av våra tjänster ska överträffa kundens krav och förväntningar, detta gör vi bl.a. genom att:

  • Utveckla vårt kvalitetsarbete genom att förbättra våra rutiner och effektivisera våra processer. Och därmed öka möjligheterna till fler och längre projekt.
  • Öka alla medarbetares, kunskap och medvetenhet genom utbildning och kompetenshöjning.
  • Vi ska ligga i framkant när det gäller flexibilitet och lösningar enligt kundens önskemål.
  • Genom ett långsiktigt och hållbart samarbete med kunder kunna förbättra lönsamheten i företaget.

Vi ska finnas till hands närhelst kunden frågar efter våra tjänster och kompetens.

Hydrock verkar för en god och hållbar miljö där våra medarbetare förstår sitt handlande och tar sitt ansvar för den miljöpåverkan vi har. Vi ska skydda miljön genom att minimera förbrukning av resurser och undvika miljöförstöring.

Arbetsmiljöarbetet är en integrerad del av den dagliga verksamheten. Vi stärker den goda arbetsmiljön genom att bevaka så att inte risker uppstår. Medarbetarna ska uppleva en god arbetskvalitet vad gäller fysiska, psykiska och sociala förhållanden på arbetsplatsen.

Hydrock AB 2023-03-24