Media

Här kan du ladda ner vår logotyp i olika format.

Logotypen utgör grunden i Hydrocks visuella identitet. Det är inte tillåtet att ändra logotypens proportioner eller färg, eller på annat sätt modifiera den. Logotypen får endast användas med tillstånd av Hydrock.

Ladda ner komprimerad mapp med logotyper anpassade för webb och tryck.